Jörgen Grubb: utbildningsministern drar det klassiska rasistkortet

Interpellation 2020/21:249 Bussning som integrationsåtgärd i skolan
av Jörgen Grubb (SD)
till Utbildningsminister Anna Ekström (S)
I stället för att tillse att alla skolor är bra skolor med arbetsro och goda elevresultat börjar kommunala huvudmän nu ge upp och i stället föreslå bussning av elever som integrationsåtgärd och för att erhålla jämnare elevresultat skolor emellan. Som grund för dessa beslut hänvisas till den statliga utredningen SOU 2020:28 som på uppdrag av regeringen har tagit fram förslag till åtgärder för en mer likvärdig skola. Utredningen bygger bland annat på det icke verifierade påståendet: ”Allsidigt sammansatta skolor och klasser ger goda möjligheter för alla elevers utveckling i samtliga avseenden och stärker skolans demokratiska roll som mötesplats."
De avseenden som citatet åsyftar är kvalifikation för arbetsliv och för ett aktivt samhällsliv, socialisation och personlig utveckling. För att uppnå detta tillstånd där samtliga elever förmodas gynnas föreslår utredningen att elever ska blandas genom ett gemensamt skolvalssystem där alla sökande har likvärdiga möjligheter till en viss skolplacering. Utredningen föreslår även att det geografiska upptagningsområdet blir bredare samt införande av ett urvalssystem med kvoter som de enskilda skolorna behöver beakta för att erhålla de sektorsbidrag som föreslås ersätta dagens statsbidrag.
Utredningen har övervägt reglering genom att bilda kvoter bestående av olika grupper av elever. Dessa grupperingar ska sedan, med hjälp av varierande procentsatser, pusslas ihop för att bilda elevgrupper i skolorna. Enligt utredningen är detta ett träffsäkert system för att skapa likvärdighet i skolan.
I Trollhättan kommer bussning av elever att bli en realitet höstterminen 2021 genom att Frälsegårdsskolans mellanstadieelever och Kronanskolans mellan- och högstadieelever bussas till skolor på andra sidan Göta älv. 93 procent av eleverna på Kronanskolan har utländsk bakgrund, och endast 35 procent av eleverna klarade av att få gymnasiebehörighet när de gick ut nian 2019.
Det återstår att se ifall de mottagande skolorna vid bussning av dessa elever ges ”goda möjligheter för alla elevers utveckling i samtliga avseenden”, enligt den tes utredaren Björn Åstrand åberopar för sitt resonemang. Barn och föräldrar både från de skolor som stängs samt från mottagande skolor har dock protesterat mot kommunens beslut, men har hittills inte hörsammats.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Anser ministern att bussning av elever från invandrartäta utsatta områden till skolor med mycket stor andel svenska elever är gynnsam för alla inblandade elever?
Är det ministerns avsikt att införa tvingande åtgärder, till exempel kvotering, för att nå högre grad av likvärdighet mellan Sveriges skolor?

Kommentarer

 1. Maja Kristensson

  Maja Kristensson10 dagar sedan

  14:32 wtf e de för logik hon har där? Det är hennes egen politik som gjort så att det inte längre pratas svenska på skolor, de ursprungliga svenska är rädda för de nya, de vet att dem bör kniv och har en stor sällskapskrets att kalla in på om man så lite som kollat den i ögonen. Landet Sverige går inte längre att kalla Sverige, det är ju ingen som pratar det tillhörande språket? Tack vare att migranter inte får grundläggande utbildning inom det svenska språket är den unga generationen migranter ofta tvungna att börja med brottslighet, för dom kan inte kommunicera med samhället för att dem aldrig fick lära sig språket, vårt samhälle är mer kluvet än någonsin, S skriker sig hesa om hur viktig integrationen är, men allt dem gör är bara att orsaka mer och mer segregation för varje dag. Hur lång tid kan det ta att uppfatta verkligheten?

 2. Mikael Olsson

  Mikael OlssonMånad sedan

  Bra jobbat Jörgen, jag håller på dig.

 3. Mats R

  Mats RMånad sedan

  Jörgen, varför ställde du inte frågan: Om det inte var problem med dessa skolor varför stänger man då ner dessa skolor och vad beror det på? Om man inte kan lösa problemet på plats så flyttas ju bara problemet. Det låter mer som att orsaken till att flytta ”problem” är att mottagaren ska lösa problemet. Kör Leanmodellen 5 varför. Ingen kommer undan med så enkla svar då.

 4. Christer Engström

  Christer EngströmMånad sedan

  Lätt att förstå varför Sverige är förstört.

 5. ib mikkelsen

  ib mikkelsenMånad sedan

  Tack SD!!

 6. Christer Rohdin

  Christer RohdinMånad sedan

  SD är bäst parti i Sverige 🇸🇪🇸🇪👍👍

 7. Conny Andersson

  Conny AnderssonMånad sedan

  Som vanligt svarar inte på frågan bara pratar runt,runt. Heja SD!

 8. Göran Sandström

  Göran SandströmMånad sedan

  Hennes egna barn går i svensk privat skola....

 9. Kurt Pettersson

  Kurt PetterssonMånad sedan

  Suveränt talat Jörgen

 10. Libertas loquendi

  Libertas loquendiMånad sedan

  Anna Ekström får inte min röst iaf

 11. Joachim Svensson

  Joachim SvenssonMånad sedan

  Utbildningsministern verkar inte vara insatt i hur skolor med för hög mångkulturism ÄR. Hur kan denna människa få stå i Sveriges rikets salar och prata!

 12. Doris Olsson

  Doris OlssonMånad sedan

  Åh vad bra SD är 👍

 13. Thomas Gjutarenäfve

  Thomas GjutarenäfveMånad sedan

  Bra talat Jörgen Grubb!!!

 14. Anders Liljön

  Anders LiljönMånad sedan

  Fins där bara inkompetenta nollor i S det är ju horribelt att höra på hennes svammel.

 15. darknessviking

  darknessvikingMånad sedan

  orkar inte ens lyssna, sd är bra, men de andra lyssnar inte ens det blir bara en massa ord

 16. datahobby

  datahobbyMånad sedan

  Så bra Jörgen 😃👍

 17. Gun Kembel

  Gun KembelMånad sedan

  Urvalsystem försvinner när utbildningsministern får ett annat jobb