Moderat miljardregn över EU?

Charlie Weimers (SD) uppmaning till Moderaterna i Europaparlamentets debatt (14 september) om de gemensamma EU-skulderna och EU-skatterna som statsminister Löfven förbundit oss till i Bryssel.
Följ Charlie:
setoos.info
Charlie.Weimers
weimers

Kommentarer